27/2 2011

Då och då händer det

Då och då tycker jag man trampar i luften och kommer ingen vart. Så har det under de senaste åren varit vad gäller Garnisonsmuseets framtid. Men äntligen har vi från Skövde kommun fått ett besked att några ytterligare satsningar på museet kan man inte göra, Tack för det. Nu vet vi att en nedläggning eller flytt till någon annan närliggande kommun är alternativen.
Vilket som glädjer mig ofantligt är att vi troligen räddat kvar Centrala Soldatregistret i Skaraborg, där är det många kommuner som visat intresse.Vi flyttar privat

Efter sex år i bostadskö hos Götenebostäder har vi nu fått det glädjande beskedet att just den lägenhet som vi velat ha i Lundsbrunn nu den 1 juli står till vårt förfogande. Från fjärde våningen till första flyttar nu undertecknad och hustru för at få det lite lugnare i det lilla samhäller runt hälsobrunnen.Om det blir bättre det vet vi inte i detta läge då vi bara ser fördelar, till och med en sådan sak att Västtrafik fått för sig att det inga bussar behövs i samhället kan vi inte se som något hinder.

Kanske just det faktum att ingången till lägenheten ligger nästan exakt där undertecknad gick in till huset vi bodde i för 58 år sedan gör att vi båda tycker det skall bli spännande.
Som Ni förstår finns det under sommaren och hösten något att göra dels flytta ett museum och dels att under sommaren flytta på sig själv.


RSS 2.0